شامپو تثبیت کننده موهای رنگ شده امگا۳ هیدرودرم

  • آبرسان قوی موی سر
  • ضد آلودگی هوا
  • محافظ در برابر نور آفتاب
  • حاوی امگا۳، پروتئین سویا، عصاره انار و روغن هسته انگور
ادامه مطلب

مسئولیت اجتماعی

با توجه به اینـکه در ایـن طــرح از توانمنـدی های زنان ســرپرست خانوار اســتفاده می شود و جهـت تولیـدات بـیــشـــتر آمـوزش هـای لازم نیـز به ایشـان داده می شــود می تـوان به نقش طرح در توانمندی زنان اشاره کرد.همچنین... .

مسئولیت اجتماعی

هیدرودرم، آبرسان قوی پوست و مو
هیدرودرم، آبرسان قوی پوست و مو

ژل های شستشوی صورت هیدرودرم

آبرسان قوی پوست و مو

هیدرودرم، آبرسان قوی پوست و مو